Ontwerpburo Jootje Vaas:
Ontwerpt buitenruimten bij: peuterspeelzalen, (medische) kinderdagverblijven, scholen, internaten, kinderboerderijen, speeltuinen, jongerencentra, recreatieparken en straten.
Stelt beleidsadviezen op voor gemeentes.
Begeleidt kinderparticipatie.

Mijn opdrachtgevers zijn instellingen, lokale overheden, oudercommissies, buurtcomités en speeltuinbesturen.

Kinderen zijn mijn lust en mijn leven. Inspiratie krijg ik door naar ze te kijken, met ze te praten en met ze te spelen.

Expertise:
Vanaf 1989 heb ik een zelfstandig bureau. Inmiddels zijn er over het hele land verspreid talrijke projecten van mij gerealiseerd. Die projecten variëren van een schoolplein voor een drieklassig dorpsschooltje tot grote speeltuinen en wijkvoorzieningen. De afgelopen twee jaar ben ik onder andere bezig geweest met het inrichten van 'natuurlijke' speel-/leeromgevingen bij brede scholen. En het ontwerpen van speelconcepten voor nieuwbouwwijken.

Ik ontwerp, besteed aan en zorg dat het ontwerp wordt uitgevoerd. Ik behartig de belangen van de opdrachtgever tegenover overheden, leveranciers, uitvoerders en subsidiegevers. Onderhandel over de kosten van de uitvoering en bewaak de kwaliteit van de uitvoering. Mijn adviezen voor een bepaald product of toestel zijn gebaseerd op de kwaliteit van het product en de mate waarin het voldoet aan de eisen van het ontwerp. Ik heb door de tijd heen een goede relatie opgebouwd met verschillende uitvoerders, leveranciers en fabrikanten van speeltoestellen waardoor ik een goede keuze kan maken bij elk project. Afhankelijk van het project betrek in andere disciplines bij het project.

Stagaires:
Studenten zijn welkom om vanuit mijn bureau te werken aan een eindopdracht of ontwerp.

F
O
T
O
S