Gerealiseerde projecten:
 •  Annie MG Schmidt speelpark, Kapelle.
 •  Tienerplek Delflandje, 'de Vrijenban' Delft.
 •  O.B.S. de Klaverweide, Almere.

Algemeen:
Kinderparticipatie vergroot de kwaliteit van mijn ontwerpen, adviezen en onderzoeken en legt de basis voor een duurzaam gebruik van speelruimtes.

Ontwerpen:
De kinderen worden door mij betrokken bij het ontwerpen. Ik gebruik verschillende methodes om met kinderen te fantaseren over hun speelwensen en leg hen tijdens het ontwerpen ideeŽn voor. Kinderen vinden dat spannend. Het ontwerpen wordt zo het begin van het genieten van hun nieuwe speelplek. Gelijktijdig leren de kinderen hoe zoīn project tot stand komt en waar beperkingen liggen. De speelruimte wordt door de participatie leuker en doeltreffender. Als de speelruimte klaar is voelen de kinderen zich meer verantwoordelijk, dat werpt zijn vruchten af door een zorgvuldiger gebruik!

Beleidsadviezen:
De ervaringen van de kinderen in het plangebied vormen de bron voor speelruimteplannen, speelkaarten en tevredenheidsonderzoeken. Ik houd interviews, wandel met groepen kinderen door de buurt en doe observaties. Daarnaast interview ik sleutelfiguren en raadpleeg ik statistische gegevens en relevante beleidsstukken.

F
O
T
O
S