www.omgeefmij.nl
Een samenwerkingsverband van beeldende kunstenaars, sinds 1969 ontwerpers en bouwers van speel- en ontmoetingsplekken(en dorps en stadsvernieuwings projekten).

www.obb-ingenieurs.nl
OBB Ingenieursbureau is een adviesbureau gevestigd in Deventer. OBB staat voor Ondersteuning, Beleid en Beheer.

www.ruimtevoordejeugd.nl
Speelruimte in Nederland heeft nog steeds een goede lobby nodig. Daarom neem ik deel aan het platform ruimte voor de jeugd. In het platform zijn verschillende disciplines die pleiten voor meer buitenruimte voor de jeugd verenigd.

www.nuso.nl
De landelijke speeltuinvereniging de NUSO, is een belangenorganisatie voor speeltuinverengingen in Nederland. Verschillende projecten van ontwerpburo Jootje Vaas zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan spelen en het NSGK project schoolpleinen bij Mytylscholen. Het ontwerp buro is geselecteerd voor het Ontwerpersfonds van de NUSO.

www.smitsspeelwood.nl
Smits speelwood is een speeltoestellenfabrikant die duurzame houten speeltoestellen ontwikkeld. Meerdere van de door mij ontworpen speeltoestellen zijn gemaakt door de firma Smits Speelbord.

www.kattaikkuttu.org
In het voorjaar 2006 worden speeltoestellen geplaatst bij het theater van de Kattaikkuttu Sangam in Tamil Nadu South India. Een bundeling van westerse kennis en oosterse mankracht en enthousiasme.

www.ropepump.com
Om kinderen in Nederland bewust te maken van het belang van schoon grond water, zijn een aantal touwpompen uit Nicaragua naar Nederland gehaald. Door de touwpomp uit Nicaragua te betrekken is ook steun gegeven aan de fabriek Bomba,s de Mecate, een ontwikkeling project in Nicaragua. Het project Bomba,s de Mecate in Nederland is gesponsord door de firma Spereco Weert.
www.spereco.nl
F
O
T
O
S